Realizované stavby

Rekonstrukce provozovny "Hala Gamatec"

2015, Červený Kostelec Investor: GAMATEC s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Vybourání podlah, stěn, příček, stropů, výstavba nového sociálního zázemí, nové elektro instalace, instalatérské práce, provedení nových podlah.

Havarijní oprava parovodu Mánesovo nábřeží v Náchodě

2015, Náchod Investor: RWE Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Lokalizace úniku páry, rozkrytí kolektoru, oprava poškozeného potrubí, zpětné zakrytí, zaizolování, zásypy a úpravy povrchů.

Dokončení stavebních a demoličních prací "MOST BRAŽEC ev. č. 106-1"

2015, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: SMP CZ, a.s.

Demolice mostu, provedení přeložek vody a plynu, výstavba gabionové opěrné zdi a zhotovení nové komunikace.

Osvědčení objednatele

Osvědčení investora

Havarijní oprava parovodu Hurdálkova ul. v Náchodě

2015, Náchod Investor: RWE Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Lokalizace úniku páry, rozkrytí kolektoru, oprava poškozeného potrubí, zpětné zakrytí, zaizolování, zásypy a úpravy povrchů.

Vnitřní bourací práce Kubánské náměstí Praha

2015, Praha Investor: PHL Na Pankráci s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Vybourávky vnitřních dispozic kancelářských prostor včetně stropů, za pomoci speciální demoliční techniky. Práce byly prováděny velmi šetrně a bez omezení provozu okolních kanceláří.

osvědčení objednatele

Výstavba propojovacího chodníku pro Železniční muzemum Jaroměř

2015, Jaroměř Investor: Železniční muzeum Jaroměř Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Kompletní stavební práce a výstavba nového propojovacího chodníku mezi nádražím a železničním muzeem.

Rekonstrukce a oprava parovodu OK Slávie

2015, Náchod Investor: RWE Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Rozsáhlá rekonstrukce parovodu na velmi frekventované okružní křižovatce v Náchodě. Koordinace dalších dodavatelů při rekonsrukci jejich IS. Dodávka včetně technologií. Práce v prodloužených směnách a ve velice krátkém časovém úseku.

Poděkování ŘSD Hradec Králové

Ocenění vrchního manažera TNA

Osvědčení objednatele

Zemní práce při rekonstrukci plynového řádu v ul. B. Němcové v Náchodě

2015, Náchod Investor: RWE Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Adámek Jaroměř, spol. s.r.o.

Provedení zemních a stavebních prací spojených s výstavbou nového plynovodu.

Přechod parní soustavy v ul. Hurdálkova a Parkány

2015, Náchod Investor: RWE Energo, s.r.o. Generální dodavatel: CZ Teplo s.r.o.

Zemní a stavební práce. Stavební opravy výměníkových stanic. Přechod parní soustavy na teplovodní. Zakázka byla velice složitá vzhledem ke koordinaci v krátkých časových intervalech. Navazovaly na ni uzavírky v jiných částech Náchoda. Zakázka byla zrealizována za neuvěřitelné 2 měsíce a za tuto akci jsem si vysloužili pochvalu a poděkování od starosty města Náchoda, RWE a ŘSD.

Osvědčení objednatele

Napojení na veřejnou kanalizaci a výstavba nové komunikace

2015, Velké Poříčí Investor: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Výstavba nové kanalizace a výstavba nové komunikace pro Střední školu propagační tvorby a polygrafie.

Osvědčení objednatele

Oprava komunikace v ul. Purkyňova

2015, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Vybourání rozbitého povrchu, úprava podloží, stabilizace, živičný kryt.

Stavební práce na depu Náchod

2015, Náchod Investor: Česká pošta, s.p. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Stavební práce-úprava komunikace na depu v Náchodě.

osvědčení objednatele

Demolice objektu Servisbal Obaly s.r.o.

2015, Dobruška Investor: Servisbal Obaly s.r.o. Generální dodavatel: Průmstav Náchod s.r.o.

Vyčištění, odstrojení a kompletní demolice objektu, separace a likvidace suti, zásyp suterénu a příprava pozemku pro další výstavbu

osvědčení objednatele

Demolice objektu sever Wikov

2015, Hronov Investor: Wikov MGI a.s. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Vyčištění objektu, šetrná demontáž a likvidace azbestových krytin, demolice objektu a úprava pozemku pro novou výstavbu.

osvědčení objednatele

Poliklinika Červený Kostelec, oprava venkovních zpevněných ploch

2015, Červený Kostelec Investor: Město Červený Kostelec Generální dodavatel: REPARE TRUTNOV s.r.o.

Vybourání stávajících zámkových dlažeb. Pokládka nových obrubníků, zhotovení podloží, doplnění stávající kanalizace, pokládka nových zámkových dlažeb a živičných povrchů

Oprava místní komunikace ulice Dlouhé v Náchodě

2015, ulice Dlohá Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Příprava podkladových vrstev, vjezdů na jednotlivé pozemky, úprava kanalizačních poklopů a vodovodních šoupat. Živičné povrchy, recyklátové krajnice

Osvědčení objednatele

Nábřežní chodník ul. Palackého v Úpici

2015, Úpice Investor: Město Úpice Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Kompletní odstranění stávajícího chodníku včetně zábradlí. Osazení nových obrubníků, silničních vpustí, nové podkladní vrstvy. Nový živičný povrch.

osvědčení objednatele

 

Stavební práce - výstavba PTB II., Wikov MGI a.s.

2015, Hronov Investor: Wikov MGI a.s. Generální dodavatel: Stating s.r.o.

Zemní práce a podkladní konstrukce u novostavby provozně-technické budovy v areálu společnosti Wikov MGI a.s. na místě demolovaného objektu "sever"

Oprava vozovky na Pavlišově Náchod

2015, Pavlišov Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Oprava komunikace, vytěžení míst výtluků, doplnění štěrkem, výsprava živičnou směsí, osazení a kontrola šoupat vodovodních přípojek, podkladní živičná vrstva, finální živičná vrstva. Doplnění krajnic živičným frézingem

osvědčení objednatele

Havarijní oprava Běloveská 187, Náchod

2015, Běloveská 187 Náchod Investor: RWE Energo s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Zajištění zemní prací pro opravu kondenzátního potrubí, rozebrání teplovodního kanálu, obnovení podzemních konstrukcí, izolace proti zemní vlhkosti, uvedení rekonstruovaných ploch do původního stavu

Osvědčení objednatele

Havarijní oprava v ulici B.Němcové Náchod

2015, B.Němcové Náchod Investor: RWE Energo s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Zajištění zemní prací pro opravu kondenzátního potrubí, rozebrání teplovodního kanálu, obnovení podzemních konstrukcí, izolace proti zemní vlhkosti, uvedení rekonstruovaných ploch do původního stavu.

Osvědčení objednatele

Gabionová stěna Lipí

2015, Náchod Investor: Lipí Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Zemní práce a výstavba gabionové opěrné zdi.

Novinky e-mailem

Tvorba webových stránek Unigena