Realizované stavby

Revitalizace parku Aloise Jiráska Aqua Mineralis Glacensis v Hronově

2018, Hronov Investor: Město Hronov Generální dodavatel: GREEN PROJECT s.r.o.

Kompletní demolice objektů a komunikací, výstavba nového vodovodu a kanalizace, výstavba zpevněných ploch bez zhotovení povrchových úprav.

 

Havarijní oprava parovodu v Palackého ulici v Náchodě

2018, Náchod Investor: Innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

 

Likvidace nástavby vagonu v areálu ČD Náchod

2018, Náchod Investor: České dráhy a.s. Generální dodavatel: Alprim s.r.o.

Likvidace nástavby nákladního vagonu Gbs 31. Rozřezání a odvoz nástavby, vyklizení a likvidace odpadu, odstranění dřevin, vyčištění rampy z betonových panelů a jejího okolí od nánosů zeminy a drnů.

Havarijní oprava parovodu v ulici Vinohrady v Náchodě

2018, Náchod Investor: Innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice

2018, Hořice Investor: Město Hořice Generální dodavatel: VALC, s.r.o.

Šetrné rozebrání azbestových krytin, kompletní demolice stájí, zemní práce pro základy nových obejktů, zhotovení konstrukčních vrstev pro nové komunikace a podlahy.

 

Havarijní oprava parovodu v ulici Myslbekova v Náchodě

2018, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce

2018, Náchod-Vysokov Investor: Obec Vysokov Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Výstavba nové klubovny.

Osvědčení objednatele

Havarijní oprava parovodu na náměstí TGM v Náchodě

2018, Náchod Investor: Innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Výstavba teplovodu Berounské terasy

2018, Beroun Investor: Innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: CZ Teplo s.r.o.

Výstavba nového teplovodu, oprava stávajících kanálů a výstavba nové šachty i rozvodů. Zhotovení nových povrchů komunikací v zámkové, žulové dlažbě i asfaltu.

Osvědčení objednatele

Reko MS Komenského - plynovod

2018, Náchod Investor: GasNet, s.r.o. Generální dodavatel: GASCO, s.r.o.

Zemní práce pro přechod plynové sítě z nízkotlaku na středotlak. Detekce stávajícího vedení, zemní práce pro napojení na stávající středotlakou soustavu, zemní práce pro vtahování potrubí páteřního rozvodu a přípojek objektů. Strojní i ruční výkopy, odvoz a skládkování výkopků. Zhotovení obrub, zámkových dlažeb, živičných povrchů.

REKO MS Náchod Pražská - plynovod

2018, Náchod Investor: GasNet, s.r.o. Generální dodavatel: GASCO, s.r.o.

Zemní práce pro přechod plynové sítě z nízkotlaku na středotlak. Detekce stávajícího vedení, zemní práce pro napojení na stávající středotlakou soustavu, zemní práce pro vtahování potrubí páteřního rozvodu a přípojek objektů. Strojní i ruční výkopy, odvoz a skládkování výkopků. Zhotovení obrub, zámkových dlažeb, živičných povrchů.

Oprava místní komunikace ul. V Ostrovech, Náchod Bražec.

2018, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Příprava podkladových vrstev, vjezdů na jednotlivé pozemky a garáže, výšková úprava kanalizačních vpustí a vyčištění potrubí. Živičné povrchy, recyklátové krajnice.

Novinky e-mailem

Tvorba webových stránek Unigena