Realizované stavby

Havarijní oprava kondenzátního potrubí Smolova, Náchod

2019, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Postupné hledání závady v komunikaci Smolova, Náchod. Příprava pro výměnu poškozeného potrubí, odkrytí energokanálu. Odkrytí parovodu, odstranění závady na kondenzátním potrubí, zaklopení parovodního kanálu. Zásyp a hutnění jam, zhotovení povrchů komunikace.

Osvědčení objednatele

Havarijní oprava kondenzátního potrubí Smetanova, Náchod

2019, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Postupné hledání závady v komunikaci Smetanova, Náchod. Příprava pro výměnu poškozeného potrubí, odkrytí kompenzátoru. Odkrytí parovodu, odstranění závady na parovodním potrubí, zaklopení parovodního kanálu. Zásyp a hutnění jam, zhotovení povrchů komunikace.

Osvědčení objednatele

Parkovací stání DEPO Náchod, Česká pošta

2019, Náchod Investor: Česká pošta Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Rozšíření parkovacích stání o 3 místa v areálu DEPO Česká pošta, Náchod

Osvědčení objednatele

Prozatímní oprava parovodní jímky č. 40a včetně opravy poklopů

2019, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Sanace betonových stěn a stropu parovodní jímky, ocelové výztuže stropu jímky, oprava poklopů v komunikaci

Osvědčení objednatele

Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod, I.Etapa

2019, Náchod Investor: Město Náchod, VAK Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Výstavba dešťové kanalizace DN 600 současně se splaškovou kanalizací DN 250 za použití infra šachet. Trubní vedení je vybudováno s extrémně velkými spády – 83 až 386 promile. Dešťová kanalizace v délce 163,7 metrů ústí výústním objektem do řeky Metuje. Kanalizace je zbudována potrubím Ultra Helix, je uložena v hloubkách až 4,1 metru. Do kanalizace jsou napojeny dva přítoky DN 200 sedlovými odbočkami a jeden přítok DN 500 do infra šachty. Kanalizace vede chodníkem se zámkovou dlažbou, komunikacemi s asfaltovým povrchem a zelenou plochou. Na zajištění stavby v exponovaném místě ulice Bartoňova zhotovitel zajistil rozsáhlé DIO, zahrnující objízdné trasy a řízení dopravy semafory, dle požadavků PČR a Odboru dopravy Města Náchod. Většinu doby trvání stavby řídil zhotovitel dopravu v Bartoňově ulici. Stavba byla prováděna na příjezdové komunikaci ke stavbě Oblastní nemocnice Náchod za současné výstavby nemocnice.

Osvědčení objednatele Město Náchod

Osvědčení objednatele VAK Náchod

Modernizace parovodu a teplovodu ulice Na Hamrech, Náchod

2019, Na Hamrech, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Odkrytí parovodního potrubí v komunikaci, chodníku a zeleném pásu v ulici Na Hamrech. Výměna potrubí, oprava energokanálu, výstavba nového propojení přípojky. Zásyp a hutnění jam, příprava vrstev konstrukce pro realizaci povrchů.

Osvědčení objednatele

 

Havarijní oprava kondenzátního potrubí Purkyňova, Náchod

2019, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Odkrytí parovodního potrubí v dlážděném chodníku v Purkyňově ulici. Příprava pro výměnu poškozeného potrubí, odkrytí kompenzátoru. Zaklopení parovodního kanálu. Zásyp a hutnění jam, zhotovení povrchů chodníků.

Osvědčení objednatele

Úprava okolí kaple Božského srdce Páně Borová

2019, obec Borová Investor: obec Borová Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Výstavba zpevněných ploch v okolí kaple ze žulových odseků, zbudování příjezdové komunikace ze žulových odseků, úprava okolí, osazení laviček

Osvědčení objednatele

Havarijní oprava parovodu Jugoslávská ulice, Náchod

2019, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Odkrytí parovodního potrubí v chodníku a zeleném pásu v Jugoslávské ulici. Příprava pro výměnu poškozeného potrubí, odkrytí kompenzátoru. Zaklopení parovodního kanálu. Zásyp a hutnění jam, zhotovení povrchů chodníků.

Osvědčení objednatele

Havarijní oprava parovodu v ulici Sokolská

2019, Náchod, ul. Sokolská Investor: Innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Odkrytí parovodního potrubí v ulic Sokolská s asfaltovým povrchem i povrchem z ezámkové dlažby. Příprava pro výměnu poškozeného potrubí. Zaklopení a hydroizolace parovodního kanálu. Zásyp a hutnění jam, zhotovení nového povrchu ze zámkové dlažby a dočasného betonového povrchu.

Osvědčení objednatele

Optimalizace CZT Náchod - část nový Zdroj

2019, Teplárna Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Tenza, a.s.

Bourací a zemní práce v areálu Teplárny Náchod pro výstavbu nových technologií. Bourání betonů a zdiva, bourání a kopání přesných pasů do stávajících betonových podlah.

Osvědčení objednatele

Demolice objektu šaten a údržby v areálu firmy Losenický - polygrafické závody

2019, Nové Město nad Metují Investor: Losenický - polygrafické závody s.r.o. Generální dodavatel: Stavos NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.

Demolice objektu šaten a údržby v areálu firmy Losenický - polygrafické závody. Demolice, odvoz a likvidace suti, úklid a příprava staveniště na stavební práce.

Osvědčení objednatele

Optimalizace soustavy CZT Plhov

2019, Náchod Plhov Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Tenza, a.s.

Kompletní zemní a stavební práce pro výměnu parovodního rozvodu tepla na Plhově - Náchod za horkovod. Zednické práce na výměníkových stanicích. Demontáže stávajících ocelových konstrukcí a montáže nových ocelových konstrukcí, demontáže stávajícího nadzemního trubního vedení.

Osvědčení objednatele

Novinky e-mailem

Tvorba webových stránek Unigena