Realizované stavby

Vzorová obnova zámeckého kopce v Náchodě

2021, Náchod Investor: Národní památkový ústav Generální dodavatel: Gardenline s.r.o.

Kompletní revitalizace celého kopce, odkanalizování, stabilizace, výstavba opěrných zdí, lávek, schodišť, cestiček, modelace terénu, osvětlení, závlah a mnoha dalších prací. Vše jen ve velmi těžko přístupném terénu jakoukoliv mechanizací, složité přečerpávání betonu, obtížná manipulace s čímkoliv.

Osvědčení objednatele

Dokončení demolice lázní Běloves 2. etapa

2021, Náchod Investor: Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Dokončení demolice, podrcení materiálu a jeho rozprostření s úpravou terénu. Provedení zazdívek stávajících objektů a zhotovení oplocení.

Osvědčení objednatele

Optimalizace CZT Náchod, etapa 2

2021, Náchod Investor: Innogy s.r.o. Generální dodavatel: ENERGIS 92, s.r.o.

Optimalizace soustavy CZT Náchod, etapa. 2, ulice Tkalcovská. Kompletní zemní, stavební a demoliční práce.

Osvědčení objednatele

Broumov-zástavba Spořilova

2021, Broumov Investor: Město Broumov a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Zhotovení dešťové kanalizace, přeložky vodovodu, výstavby vodovodních a kanalizačních přípojek pro 41 nových RD.

Osvědčení objednatele

Demolice objektů v centru města v památkové zóně vč. likvidace azbestu

2021, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Šetrná demolice objektů v centru města Náchoda kombinací ručního a strojního bourání, za spoluúčasti archeologů. Likvidace nebezpečného odpadu azbestu.

Osvědčení objednatele

Novinky e-mailem

Tvorba webových stránek Unigena