Realizované stavby

Provedení kanalizace a výstavba parkovacích stání pro 2 BD v Náchodě

2022, Náchod Investor: FATO, a.s. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Výstavba kanalizace a parkovacích stání v lokalitě sídliště SUN v Náchodě.

Demolice ubytovny a řezárny Wikov

2022, Hronov Investor: Wikov MGI a.s. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Kompletní demolice, drcení a likvidace odpadů, opravy střechy, zdiva i fasády přilehlých objektů.

Osvědčení objednatele

2 bytové domy - SUN Náchod, komunikace, kanalizace, veřejné osvětlení a zpevněné plochy

2022, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Kompletní výstavba komunikací, chodníků, parkovacích stání, točny autobusu, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a mlatových cestiček.

Osvědčení objednatele

Odstranění stavby č.p.7 v ulici Ryšavého v Náchodě

2022, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Demolice a likvidace sutí, včetně terénních úprav stavby v Náchodě.

Osvědčení objednatele

Rezidence Duhovka

2022, Náchod Investor: Alprim CZ s.r.o. a FATO a.s. Generální dodavatel: FATO a.s.

Vlastní výstavba 28 bytů 2kk a 3kk ve dvou bytových domech. www.rezidenceduhovka.cz

Optimalizace soustavy CZT III. etapa Náchod Kladská

2022, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: ENERGIS 92, s.r.o.

Provedení zemních a stavebních prací pro výměnu parovodního rozvodu tepla za horkovod. Zednické práce na výměníkových stanicích. Rekonstrukce komunikací.

Osvědčení objednatele

Rekonstrukce chodníku v ul. Kladská v Náchodě

2022, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Rozebrání původní dlažby, odstranění starých konstrukčních vrstev, provedení nové štěrkové konstrukce a pokládky zámkové dlažby.

Vzorová obnova zámeckého kopce v Náchodě

2022, Náchod Investor: Národní památkový ústav Generální dodavatel: Gardenline s.r.o.

Kompletní revitalizace celého kopce, odkanalizování, stabilizace, výstavba opěrných zdí, lávek, schodišť, cestiček, modelace terénu, osvětlení, závlah a mnoha dalších prací. Vše jen ve velmi těžko přístupném terénu jakoukoliv mechanizací, složité přečerpávání betonu, obtížná manipulace s čímkoliv.

Osvědčení objednatele

 

Zpevnění stávající nakládací plochy dvora v areálu Rubena Náchod

2022, Náchod Investor: Rubena Náchod, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Rekonstrukce a zpevnění stávající nakládací plochy v areálu společnosti Rubena v Náchodě, včetně rekonstrukce Energo kanálu.

Osvědčení objednatele

Rekonstrukce MK Nad Březinkou

2022, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Výstavba nové komunikace, zasakovacích tunelů, nových chodníků, veřejného osvětlení a schodů v ul. Nad Březinkou v Náchodě.

Osvědčení objednatele

Modernizace části parovodu ulice Řezníčkova Náchod

2022, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: ENERGIS 92, s.r.o.

Kompletní rekonstrukce parovodu, zemní a stavební práce, včetně demolic stávajícího parovodního kanálu.

Osvědčení objednatele

Stavební úpravy MK ulice Řezníčkova v Náchodě

2022, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Stavební úpravy chodníků a komunikací v ul. Řezníčkova, Českých bratří a Komenského ulice, včetně rekonstrukce kanalizační stoky.

Osvědčení objednatele

Novinky e-mailem

Tvorba webových stránek Unigena