Realizované stavby

Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna

2023, Kramolna Investor: obec Kramolna Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Zakázka za účelem úpravy veřejného prostoru před prodejnou v obci Kramolna. Do úpravy byly zahrnuty nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby, žulových kostek včetně mimoúrovňového řešení přístupu do prodejny. Nová výstavba schodiště, přístřešku pro sběrné nádoby na odpad s extenzivní zelenou střechou, zahradní úpravy a výsadba dřevin. Dodávka a instalace mobiliáře pro veřejné prostranství.

REZIDENCE U NÁS

2023, Hronov Investor: Alprim CZ s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Realizujeme výstavbu nové Rezidence U Nás. Bydlení v krásné klidné lokalitě v Hronově. 20 bytových jednotek provedených ve vysokém standardu, v kategoriích 1+kk, 2+kk a 3+kk. Dva byty s vlastní zahrádkou a terasou. https://rezidenceunas.cz

Splašková kanalizace

2023, Hronov Investor: Královéhradecká diecéze Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Splašková kanalizace svodná vnitřní + kanalizační přípojka vnější pro BD.

Osvědčení objednatele

Demolice Trutnov Poříčí

2023, Trutnov Investor: České dráhy, a.s. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Kompletní demolice objektu a likvidace sutí. Šetrné odbourání kolem elektro pilířku, který musel zůstat zachován.

Dokončení chodníků v ulici Řezníčkova Náchod

2023, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

V minulých dnech jsme dokončili chodníky a parkové úpravy v ulici Řezníčkova v Náchodě.

Demolice domu v Albeřicích

2023, Albeřice Investor: Soukromá osoba Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Demolice objektu a recyklace stavebních odpadů mobilní drtičkou na místě. Museli jsem zvýšit únosnost příjezdného mostku a popasovat se s technikou na velmi malém pozemku.

Zhotovení provizorní staveništní komunikace Bražec Náchod

2023, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Město Náchod

Odtěžení a odvoz zeminy, zahutnění pláně a zhotovení konstrukce provizorní staveništní komunikace z betonového recyklátu.

Příjezdová komunikace a zpevněné plochy

2023, Hronov Investor: Alprim CZ s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Zhotovení příjezdové komunikace mezi našimi BD v Hronově, včetně zhotovení 24 parkovacích stání, popelnicových stání. Součástí stavby bylo zhotovení kanalizace a odvodnění.

Oprava dvora a zhotovení asfaltové plochy - Primátor Náchod

2023, Náchod Investor: Primátor a.s. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

oprava dvora, vybouraní starých betonových konstrukcí a zhotovení konstrukce dvora včetně asfaltových povrchů v pivovaru v Náchodě.

Novinky e-mailem

Tvorba webových stránek Unigena