Realizované stavby

Výměna poškozených poklopů na parovodních jímkách

2016, Náchod Investor: RWE Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Výměna vadných poklopů a oprava stropů i hydroizolace na parovodních jímkách

Osvědčení objednatele

Demolice RD č.p. 171 obec Holohlavy

2016, Holohlavy Investor: Obec Holohlavy Generální dodavatel: Alprim s.r.o.

Demolice RD v kombinaci strojního a ručního bourání se separací a likvidací všech vybouraných hmot.

Osvědčení objednatele

Výstavba gabionové opěrné zdi

2016, Slavoňov Investor: Josef Syrovátko Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Zemní práce a výstavba gabionové opěrné zdi v rámci realizace okrasné zahrady

Havarijní oprava kanalizace

2016, Náchod Investor: Hana Šimonová Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Havariní oprava kanalizačního potrubí na kamenici v Náchodě.

Demolice objektu Logistik center s.r.o.

2016, Malé Poříčí Investor: Logistik center s.r.o. Generální dodavatel: Alprim s.r.o.

Demolice nevyužívaného objektu v areálu firmy včetně zpracování suti na recyklát a likvidace všech ostatních odpadů

Osvědčení objednatele

Zpevněné plochy BD Hronovická, Pardubice

2016, Pardubice Investor: STAKO s.r.o. Hradec Králové Generální dodavatel: STAKO s.r.o. Hradec Králové

Zhotovení nových chodníků a parkovišť včetně zemních prací, obrubníků a konečných úprav.

Osvědčení objednatele

Výstavba gabionové stěny

2016, Hořice Investor: Lesy ČR, a.s. Generální dodavatel: Stylbau s.r.o.

Zemní práce a výstavba gabionové plotové zdi u administrativní budovy v Hořicích.

Bourání stěny

2016, Náchod Investor: Ametek elektromotory, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Vybourání dělící stěny za plného provozu, ve výrobním závodě Ametek elektromotory, s.r.o. Na této stěně byly umístěny rozvody tepla, vzduchu i plynu. Složité práce probíhaly ručně z lešení a to s maximální opatrností. Malá mechanizace pomohla s vyvážením odpadu a práce proběhly během 2 dnů bez poškození instalací a podlah.

Osvědčení objednatele

Přechod parní soustavy na teplovodní - Poliklinika Náchod

2016, Náchod Investor: RWE Energo, s.r.o. Generální dodavatel: CZ teplo s.r.o.

Zemní, stavební a inženýrské práce.

Osvědčení objednatele

Demolice 2 objektů v areálu EBM

2016, Velké Poříčí Investor: ATAS elektromotory Náchod a.s. (divize EBM) Generální dodavatel: Průmstav Náchod s.r.o.

Demolice ocelové opláštěné skladové haly a zděného výrobně-skladovacího objektu. Strojní a ruční demontáž pláště, rozpalování ocelové konstrukce. Separace bouraných hmot kombinací ručního a strojního bourání s likvidací všech vybouraných hmot.

Osvědčení objednatele

Demolice mostu přes Metuji

2016, Náchod Běloves Investor: Město Náchod Generální dodavatel: EUROVIA CS, a.s.

Demolice mostu v Náchodě Bělovsi, zemní práce pro výstavbu nového mostu.

osvědčení objednavatele

Prodloužení komunikace

2016, Úpice Investor: Město Úpice Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Výstavba nové komunikace v ulici Sládkova v Úpici.

osvědčení objednatele

Oprava parovodních přechodů v Pražské ulici v Náchodě

2016, Náchod Investor: RWE Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Zemní práce, rozkrytí kanálů a vybourání stropů jímek, oprava stěn a nové rozvody parovodu.

Osvědčení objednatele

Demolice objektu Wikov MGI a.s.

2016, Zbečník, Hronov Investor: Wikov MGI a.s. Generální dodavatel: Alprim s.r.o.

Částečná demolice "objektu SEVER" - 3.etapa

Osvědčení objednatele

Plynofikace a výstavba nové CNG stanice

2016, Náchod Investor: Bonett Bohemia, a.s. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Naše Firma realizovala kompletní zemní, inženýrské a stavební práce při výstavbě nové plnící stanice CNG v Náchodě, v areálu firmy CDS a v ulici Borská. Špatná dokumentace, změny poměrů uložených sítí, kanalizace a parovod, to vše si vyžádalo změnu trasy vedení plynu, změnu stavebního povolení a mnohdy i změnu technologie.

Park u města Prahy, Náchod

2016, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Zemní a bourací práce, oprava přilehlých objektů, nové věřejné osvětlení a parterové prvky, výystavba dětského hřiště a gabionové opěrné zdi, nové výsadby a parkové úpravy.

Rekonstrukce odvodnění komunikace

2016, Náchod Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Generální dodavatel: EUROVIA CS, a.s.

Rekonstrukce stávajících a výstavba nových kanalizačních vpustí, včetně napojení stávajích dešťových svodů.

Zemní práce při pokládce signalizačních kabelů

2016, Chvaleč-Petříkovice Investor: České dráhy, a.s. Generální dodavatel: EUROSPOJ v.o.s.

Kompletní zemní práce spojené s novými rozvody signalizačích kabelů podél kolejí. Velmi svažitý terén, skály, koleje...

 

Rekonstrukce plynovodu Náchod

2016, Náchod Investor: RWE GasNet, s.r.o. Generální dodavatel: Adámek Jaroměř, spol. s.r.o.

Zemní a stavební práce při rekonstukci plynovodu v Pražské ulici v Náchodě.

Nová komunikace a zpevněné plochy

2016, Hronov Investor: Wikov MGI a.s. Generální dodavatel: Pas Natura s.r.o.

Zemní a stavební práce. Po námi provedené demolici jsem v rámci nové zakázky zrealizovali výstavbu nových parkovacích stání v areálu firmy Wikov v Hronově.

Osvědčení objednatele

Demolice pensionu v Jánských Lázních

2016, Jánské Lázně Investor: neuvádíme Generální dodavatel: REDOMO a.s.

Kompletní demolice a separace sutí během 7 dní.

Osvědčení objednatele

Havarijní oprava parovodu

2016, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Prasklé a dožité parovodní potrubí nahrazeno novým předizolovaným potrubím vně i uuvnitř obejktu.

 

Havarijní oprava parovodu v ulici Boženy Němcové v Náchodě.

2016, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel:

Lokalizcae úniku a zajištění opravy parovodu.

Novinky e-mailem

Tvorba webových stránek Unigena